Liên Hệ

MUOI THINH MECHINERY GROUP

Địa chỉ: Km 12, quốc lộ 1A – Thanh Trì – Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 664 9908

Hotline: 0969 01 3333 * 0969 3333 99 * 0994 01 3333

Website:  muoithinhgroup.com.

Email: muoithinhmc@gmail.com

0969.01.3333