Súng hàn OTC 350
Súng hàn OTC 350Súng hàn OTC 350Súng hàn OTC 350Súng hàn OTC 350

Súng hàn OTC 350

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Súng hàn OTC 200

Độ dài : 3m / 5m

Gắc nối

Ruột gà

Cổ cong

Nối bép

Bép

Chụp khí

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

Súng hàn OTC 200

Độ dài : 3m / 5m

Gắc nối

Ruột gà

Cổ cong

Nối bép

Bép

Chụp khí

Súng hàn OTC 200

Độ dài : 3m / 5m

Gắc nối

Ruột gà

Cổ cong

Nối bép

Bép

Chụp khí

Súng hàn OTC 200

Độ dài : 3m / 5m

Gắc nối

Ruột gà

Cổ cong

Nối bép

Bép

Chụp khí

Súng hàn OTC 200

Độ dài : 3m / 5m

Gắc nối

Ruột gà

Cổ cong

Nối bép

Bép

Chụp khí