Súng cắt Plasma TC-80
Súng cắt Plasma TC-80Súng cắt Plasma TC-80Súng cắt Plasma TC-80Súng cắt Plasma TC-80

Súng cắt Plasma TC-80

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Mỏ dài 5m / 10m
Cấu tạo:

Chụp sứ bảo vệ khí
Vỏ bép cắt

Nhân bép cắt

Sứ chia khí

Tay cắt

Công tắc

Dây điều khiển

Dây dẫn khí

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

Mỏ dài 5m / 10m
Cấu tạo:

Chụp sứ bảo vệ khí
Vỏ bép cắt

Nhân bép cắt

Sứ chia khí

Tay cắt

Công tắc

Dây điều khiển

Dây dẫn khí

Mỏ dài 5m / 10m
Cấu tạo:

Chụp sứ bảo vệ khí
Vỏ bép cắt

Nhân bép cắt

Sứ chia khí

Tay cắt

Công tắc

Dây điều khiển

Dây dẫn khí

Mỏ dài 5m / 10m
Cấu tạo:

Chụp sứ bảo vệ khí
Vỏ bép cắt

Nhân bép cắt

Sứ chia khí

Tay cắt

Công tắc

Dây điều khiển

Dây dẫn khí

Mỏ dài 5m / 10m
Cấu tạo:

Chụp sứ bảo vệ khí
Vỏ bép cắt

Nhân bép cắt

Sứ chia khí

Tay cắt

Công tắc

Dây điều khiển

Dây dẫn khí