Robot ngành công nghiệp Ô Tô
Robot ngành công nghiệp Ô TôRobot ngành công nghiệp Ô TôRobot ngành công nghiệp Ô Tô

Robot ngành công nghiệp Ô Tô

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Những thách thức trong ngành công nghiệp ô tô

Ngành ô tô rất năng động và đòi hỏi tính linh hoạt cao từ các nhà sản xuất ô tô. Cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng đòi hỏi những hệ thống sản xuất thông minh, kết hợp với hệ thống hậu cần linh hoạt. Chúng có thể được điều chỉnh nhanh chóng và do đó phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về sự đa dạng của mô hình . Ngoài việc cài đặt, một hoạt động đơn giản của hệ thống đóng một vai trò quan trọng.

Các nhà sản xuất ô tô ngày càng thấy rằng họ phải mở rộng năng lực cốt lõi của họ trong các lĩnh vực khác nhau, từ ngành công nghiệp ô tô sang di động hoặc thậm chí để xác định lại những khu vực đó. Họ chỉ có thể đứng trong cuộc cạnh tranh nếu họ có thể đối phó với sự phát triển của Industrie 4.0 , thay đổi nhân khẩu học và sản xuất theo hướng dữ liệu.

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

 

Robots và phần mềm

Cho dù bạn  muốn lên  kế hoạch cho hệ thống mới hay tối ưu hóa các hệ thống hiện có, Chúng tôi cung cấp phần mềm phù hợp cho bạn. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ phần mềm hệ thống mở rộng đến các ứng dụng robot lắp sẵn, điều khiển dựa trên phần mềm và mô phỏng và mô phỏng 3D. Bằng cách đó, chúng tôi hỗ trợ mạng robot thông minh và tương tác an toàn giữa nam giới và máy. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn một giao diện người dùng thân thiện và đảm bảo tính tương thích 100%. Với phần mềm Chúng tôi, robot và hệ thống của bạn luôn được lập trình để nâng cao năng suất.

Robots và phần mềm

Cho dù bạn  muốn lên  kế hoạch cho hệ thống mới hay tối ưu hóa các hệ thống hiện có, Chúng tôi cung cấp phần mềm phù hợp cho bạn. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ phần mềm hệ thống mở rộng đến các ứng dụng robot lắp sẵn, điều khiển dựa trên phần mềm và mô phỏng và mô phỏng 3D. Bằng cách đó, chúng tôi hỗ trợ mạng robot thông minh và tương tác an toàn giữa nam giới và máy. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn một giao diện người dùng thân thiện và đảm bảo tính tương thích 100%. Với phần mềm Chúng tôi, robot và hệ thống của bạn luôn được lập trình để nâng cao năng suất.

Robots và phần mềm

Cho dù bạn  muốn lên  kế hoạch cho hệ thống mới hay tối ưu hóa các hệ thống hiện có, Chúng tôi cung cấp phần mềm phù hợp cho bạn. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ phần mềm hệ thống mở rộng đến các ứng dụng robot lắp sẵn, điều khiển dựa trên phần mềm và mô phỏng và mô phỏng 3D. Bằng cách đó, chúng tôi hỗ trợ mạng robot thông minh và tương tác an toàn giữa nam giới và máy. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn một giao diện người dùng thân thiện và đảm bảo tính tương thích 100%. Với phần mềm Chúng tôi, robot và hệ thống của bạn luôn được lập trình để nâng cao năng suất.