Robot ngành công nghiệp điện tử
Robot ngành công nghiệp điện tửRobot ngành công nghiệp điện tửRobot ngành công nghiệp điện tửRobot ngành công nghiệp điện tử

Robot ngành công nghiệp điện tử

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Sản phẩm nhanh và thông minh cho thế giới năng động của chúng tôi

Ngành công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Chúng tôi đã phát triển các  gói ready2_use đặc biệt cho các giải pháp tự động hóa tiên tiến này mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế kinh tế. Với gói phần mềm được cấu hình sẵn bao gồm robot, phần mềm sáng tạo và công nghệ điều khiển hiệu quả, bạn tối ưu hóa lợi tức đầu tư, tăng sản lượng và lợi ích từ việc sản xuất linh hoạt hơn đáng kể.

• Chúng tôi là đối tác hàng đầu trong nhiều sáng kiến ​​Industrie 4.0. Trong các phòng thí nghiệm tại các trung tâm công nghệ của chúng tôi, chúng tôi nghiên cứu các công nghệ mới nhất và tiến hành nghiên cứu các tình huống trong tương lai.

• Nhóm Bán hàng và Dịch vụ của Chúng tôi hiện có để hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Chúng tôi, đối tác sản xuất lý tưởng của bạn

Chúng tôi mang lại hiệu năng cao nhất trong không gian nhỏ nhất. Nó được chế tạo đặc biệt để lắp ráp và xử lý các bộ phận nhỏ - một lĩnh vực mà robot nhẹ có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau với sự nhanh nhẹn và năng động - trong các tế bào sản xuất nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí chỉ 600 x 600 mm. Kết quả: sản lượng tối đa và độ chính xác cực kỳ với thời gian chu kỳ rất ngắn .

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

 

 

 

Sản phẩm nhanh và thông minh cho thế giới năng động của chúng tôi

Ngành công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Chúng tôi đã phát triển các  gói ready2_use đặc biệt cho các giải pháp tự động hóa tiên tiến này mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế kinh tế. Với gói phần mềm được cấu hình sẵn bao gồm robot, phần mềm sáng tạo và công nghệ điều khiển hiệu quả, bạn tối ưu hóa lợi tức đầu tư, tăng sản lượng và lợi ích từ việc sản xuất linh hoạt hơn đáng kể.

• Chúng tôi là đối tác hàng đầu trong nhiều sáng kiến ​​Industrie 4.0. Trong các phòng thí nghiệm tại các trung tâm công nghệ của chúng tôi, chúng tôi nghiên cứu các công nghệ mới nhất và tiến hành nghiên cứu các tình huống trong tương lai.

• Nhóm Bán hàng và Dịch vụ của Chúng tôi hiện có để hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Chúng tôi, đối tác sản xuất lý tưởng của bạn

Chúng tôi mang lại hiệu năng cao nhất trong không gian nhỏ nhất. Nó được chế tạo đặc biệt để lắp ráp và xử lý các bộ phận nhỏ - một lĩnh vực mà robot nhẹ có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau với sự nhanh nhẹn và năng động - trong các tế bào sản xuất nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí chỉ 600 x 600 mm. Kết quả: sản lượng tối đa và độ chính xác cực kỳ với thời gian chu kỳ rất ngắn .

Sản phẩm nhanh và thông minh cho thế giới năng động của chúng tôi

Ngành công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Chúng tôi đã phát triển các  gói ready2_use đặc biệt cho các giải pháp tự động hóa tiên tiến này mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế kinh tế. Với gói phần mềm được cấu hình sẵn bao gồm robot, phần mềm sáng tạo và công nghệ điều khiển hiệu quả, bạn tối ưu hóa lợi tức đầu tư, tăng sản lượng và lợi ích từ việc sản xuất linh hoạt hơn đáng kể.

• Chúng tôi là đối tác hàng đầu trong nhiều sáng kiến ​​Industrie 4.0. Trong các phòng thí nghiệm tại các trung tâm công nghệ của chúng tôi, chúng tôi nghiên cứu các công nghệ mới nhất và tiến hành nghiên cứu các tình huống trong tương lai.

• Nhóm Bán hàng và Dịch vụ của Chúng tôi hiện có để hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Chúng tôi, đối tác sản xuất lý tưởng của bạn

Chúng tôi mang lại hiệu năng cao nhất trong không gian nhỏ nhất. Nó được chế tạo đặc biệt để lắp ráp và xử lý các bộ phận nhỏ - một lĩnh vực mà robot nhẹ có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau với sự nhanh nhẹn và năng động - trong các tế bào sản xuất nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí chỉ 600 x 600 mm. Kết quả: sản lượng tối đa và độ chính xác cực kỳ với thời gian chu kỳ rất ngắn .

Sản phẩm nhanh và thông minh cho thế giới năng động của chúng tôi

Ngành công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Chúng tôi đã phát triển các  gói ready2_use đặc biệt cho các giải pháp tự động hóa tiên tiến này mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế kinh tế. Với gói phần mềm được cấu hình sẵn bao gồm robot, phần mềm sáng tạo và công nghệ điều khiển hiệu quả, bạn tối ưu hóa lợi tức đầu tư, tăng sản lượng và lợi ích từ việc sản xuất linh hoạt hơn đáng kể.

• Chúng tôi là đối tác hàng đầu trong nhiều sáng kiến ​​Industrie 4.0. Trong các phòng thí nghiệm tại các trung tâm công nghệ của chúng tôi, chúng tôi nghiên cứu các công nghệ mới nhất và tiến hành nghiên cứu các tình huống trong tương lai.

• Nhóm Bán hàng và Dịch vụ của Chúng tôi hiện có để hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Chúng tôi, đối tác sản xuất lý tưởng của bạn

Chúng tôi mang lại hiệu năng cao nhất trong không gian nhỏ nhất. Nó được chế tạo đặc biệt để lắp ráp và xử lý các bộ phận nhỏ - một lĩnh vực mà robot nhẹ có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau với sự nhanh nhẹn và năng động - trong các tế bào sản xuất nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí chỉ 600 x 600 mm. Kết quả: sản lượng tối đa và độ chính xác cực kỳ với thời gian chu kỳ rất ngắn .