MÁY TẠO BÍCH T-12 / 2T12
MÁY TẠO BÍCH T-12 / 2T12MÁY TẠO BÍCH T-12 / 2T12MÁY TẠO BÍCH T-12 / 2T12MÁY TẠO BÍCH T-12 / 2T12

MÁY TẠO BÍCH T-12 / 2T12

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

MÁY TẠO BÍCH

Model: T12

Thông số KT:

Độ dày vật liệu gia công: 0.8 - 1.2 mm

Động cơ : 3 Kw

Trọng lượng: 1400 Kg

Kích thước: 2800*700*1000 mm

MÁY TẠO BÍCH ĐÔI

Model: 2T12

Chức năng:

  • Đồng thời tạo 2 bích
  • Tạo nẹp bích (Clip)
  • Tạo bích đơn (Phụ kiện, ống lỡ)

Thông số kỹ thuật:

Độ dày vật liệu: 1.2mm

Động cơ: 3.0 Kw * 2 (3Phase)

 

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

MÁY TẠO BÍCH

Model: T12

Thông số KT:

Độ dày vật liệu gia công: 0.8 - 1.2 mm

Động cơ : 3 Kw

Trọng lượng: 1400 Kg

Kích thước: 2800*700*1000 mm

MÁY TẠO BÍCH ĐÔI

Model: 2T12

Chức năng:

  • Đồng thời tạo 2 bích
  • Tạo nẹp bích (Clip)
  • Tạo bích đơn (Phụ kiện, ống lỡ)

Thông số kỹ thuật:

Độ dày vật liệu: 1.2mm

Động cơ: 3.0 Kw * 2 (3Phase)

MÁY TẠO BÍCH

Model: T12

Thông số KT:

Độ dày vật liệu gia công: 0.8 - 1.2 mm

Động cơ : 3 Kw

Trọng lượng: 1400 Kg

Kích thước: 2800*700*1000 mm

MÁY TẠO BÍCH ĐÔI

Model: 2T12

Chức năng:

  • Đồng thời tạo 2 bích
  • Tạo nẹp bích (Clip)
  • Tạo bích đơn (Phụ kiện, ống lỡ)

Thông số kỹ thuật:

Độ dày vật liệu: 1.2mm

Động cơ: 3.0 Kw * 2 (3Phase)