MÁY SẢN XUẤT ỐNG GIÓ OVAL HCT 3100
MÁY SẢN XUẤT ỐNG GIÓ OVAL HCT 3100MÁY SẢN XUẤT ỐNG GIÓ OVAL HCT 3100MÁY SẢN XUẤT ỐNG GIÓ OVAL HCT 3100MÁY SẢN XUẤT ỐNG GIÓ OVAL HCT 3100

MÁY SẢN XUẤT ỐNG GIÓ OVAL HCT 3100

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Model: HCT 3100

Thông số kỹ thuật: 

- Đường kính: Ø330 – 1500mm

- Chiều dài: 3000mm

- Công suất máy chính: 22 kW

- Khối lượng: 3180 kg

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

Model: HCT 3100

Thông số kỹ thuật: 

- Đường kính: Ø330 – 1500mm

- Chiều dài: 3000mm

- Công suất máy chính: 22 kW

- Khối lượng: 3180 kg

Model: HCT 3100

Thông số kỹ thuật: 

- Đường kính: Ø330 – 1500mm

- Chiều dài: 3000mm

- Công suất máy chính: 22 kW

- Khối lượng: 3180 kg

Model: HCT 3100

Thông số kỹ thuật: 

- Đường kính: Ø330 – 1500mm

- Chiều dài: 3000mm

- Công suất máy chính: 22 kW

- Khối lượng: 3180 kg

Model: HCT 3100

Thông số kỹ thuật: 

- Đường kính: Ø330 – 1500mm

- Chiều dài: 3000mm

- Công suất máy chính: 22 kW

- Khối lượng: 3180 kg