Máy cắt đột dập liên hợp
Máy cắt đột dập liên hợpMáy cắt đột dập liên hợpMáy cắt đột dập liên hợpMáy cắt đột dập liên hợp

Máy cắt đột dập liên hợp

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

Khả năng đột:

-   Lực đột: 45 tấn

-   Khả năng đột (Đường kính x Chiều dày): Ø22x15mm, Ø40x8mm         

-   Chiều sâu họng đột:165mm

-   Hành trình đột max: 30mm

-   Chu kỳ đột: 37 lần/phút

-   Chiều cao làm việc đến khuôn: 1050mm

Khả năng cắt góc:

-   Lực cắt: 45 tấn

-   Cắt ở 90 độ: 75 x 75 x 6mm

-   Chiều cao làm việc: 1000mm

Khả năng cắt thẳng:

-   Khả năng cắt thanh dẹt (Chiều rộng x dầy): 300x10mm

-   Chiều dài dao cắt: 310mm

-   Chiều cao làm việc: 800mm

Khả năng cắt thanh:

-   Cắt thanh tròn: Ø30mm

-   Cắt thanh vuông: 25 x 25mm

-   Cắt U: 76mm*

-   Cắt dầm I: 76mm*

Khả năng cắt chữ V:

-   Cắt chữ nhật (RộngxDàixDày): 50,8 x 90 x 7mm

-   Cắt chữ V (CạnhxCạnhxDày): 90 x 90 x 8mm*

-   Chiều cao làm việc: 1050mm

Dụng cụ đặc biệt:

-   Khuôn chấn V đơn: 160 x 8mm*

-   Khuôn chấn V đa cạnh: 250 x 4mm*

-   Khuôn chấn góc: 65 x 8mm*

-   Cắt đầu ống: 63mm*

Thông số khác

-   Công suất động cơ: 5HP

-   Trọng lượng: 840kg

-   Kích thước máy: 1050 x 760 x 1490mm

Đồng bộ thiết bị gồm:

-   01 Dao cắt dẹt

-   01 dao cắt góc/thanh tròn/thanh vuông

-   01 dao cắt rãnh chữ nhật

-   01 chầy và cối đột 20mm

-   01 hộp đựng dụng cụ bao gồm:

01 súng bơm dầu

01 mỏ lết 250mm

01 tua vít (+)

01 tua vit (-)

01 bộ cờ lê lục lăng

Chú ý:

-   Dấu * là dụng cụ đặt thêm không đi kèm với máy

-   Các thông số trên được áp dụng cho thép có sức bền là 45kg/mm2

Thiết bị chưa bao gồm dầu thủy lực

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

Khả năng đột:

-   Lực đột: 45 tấn

-   Khả năng đột (Đường kính x Chiều dày): Ø22x15mm, Ø40x8mm         

-   Chiều sâu họng đột:165mm

-   Hành trình đột max: 30mm

-   Chu kỳ đột: 37 lần/phút

-   Chiều cao làm việc đến khuôn: 1050mm

Khả năng cắt góc:

-   Lực cắt: 45 tấn

-   Cắt ở 90 độ: 75 x 75 x 6mm

-   Chiều cao làm việc: 1000mm

Khả năng cắt thẳng:

-   Khả năng cắt thanh dẹt (Chiều rộng x dầy): 300x10mm

-   Chiều dài dao cắt: 310mm

-   Chiều cao làm việc: 800mm

Khả năng cắt thanh:

-   Cắt thanh tròn: Ø30mm

-   Cắt thanh vuông: 25 x 25mm

-   Cắt U: 76mm*

-   Cắt dầm I: 76mm*

Khả năng cắt chữ V:

-   Cắt chữ nhật (RộngxDàixDày): 50,8 x 90 x 7mm

-   Cắt chữ V (CạnhxCạnhxDày): 90 x 90 x 8mm*

-   Chiều cao làm việc: 1050mm

Dụng cụ đặc biệt:

-   Khuôn chấn V đơn: 160 x 8mm*

-   Khuôn chấn V đa cạnh: 250 x 4mm*

-   Khuôn chấn góc: 65 x 8mm*

-   Cắt đầu ống: 63mm*

Thông số khác

-   Công suất động cơ: 5HP

-   Trọng lượng: 840kg

-   Kích thước máy: 1050 x 760 x 1490mm

Đồng bộ thiết bị gồm:

-   01 Dao cắt dẹt

-   01 dao cắt góc/thanh tròn/thanh vuông

-   01 dao cắt rãnh chữ nhật

-   01 chầy và cối đột 20mm

-   01 hộp đựng dụng cụ bao gồm:

01 súng bơm dầu

01 mỏ lết 250mm

01 tua vít (+)

01 tua vit (-)

01 bộ cờ lê lục lăng

Chú ý:

-   Dấu * là dụng cụ đặt thêm không đi kèm với máy

-   Các thông số trên được áp dụng cho thép có sức bền là 45kg/mm2

Thiết bị chưa bao gồm dầu thủy lực

Khả năng đột:

-   Lực đột: 45 tấn

-   Khả năng đột (Đường kính x Chiều dày): Ø22x15mm, Ø40x8mm         

-   Chiều sâu họng đột:165mm

-   Hành trình đột max: 30mm

-   Chu kỳ đột: 37 lần/phút

-   Chiều cao làm việc đến khuôn: 1050mm

Khả năng cắt góc:

-   Lực cắt: 45 tấn

-   Cắt ở 90 độ: 75 x 75 x 6mm

-   Chiều cao làm việc: 1000mm

Khả năng cắt thẳng:

-   Khả năng cắt thanh dẹt (Chiều rộng x dầy): 300x10mm

-   Chiều dài dao cắt: 310mm

-   Chiều cao làm việc: 800mm

Khả năng cắt thanh:

-   Cắt thanh tròn: Ø30mm

-   Cắt thanh vuông: 25 x 25mm

-   Cắt U: 76mm*

-   Cắt dầm I: 76mm*

Khả năng cắt chữ V:

-   Cắt chữ nhật (RộngxDàixDày): 50,8 x 90 x 7mm

-   Cắt chữ V (CạnhxCạnhxDày): 90 x 90 x 8mm*

-   Chiều cao làm việc: 1050mm

Dụng cụ đặc biệt:

-   Khuôn chấn V đơn: 160 x 8mm*

-   Khuôn chấn V đa cạnh: 250 x 4mm*

-   Khuôn chấn góc: 65 x 8mm*

-   Cắt đầu ống: 63mm*

Thông số khác

-   Công suất động cơ: 5HP

-   Trọng lượng: 840kg

-   Kích thước máy: 1050 x 760 x 1490mm

Đồng bộ thiết bị gồm:

-   01 Dao cắt dẹt

-   01 dao cắt góc/thanh tròn/thanh vuông

-   01 dao cắt rãnh chữ nhật

-   01 chầy và cối đột 20mm

-   01 hộp đựng dụng cụ bao gồm:

01 súng bơm dầu

01 mỏ lết 250mm

01 tua vít (+)

01 tua vit (-)

01 bộ cờ lê lục lăng

Chú ý:

-   Dấu * là dụng cụ đặt thêm không đi kèm với máy

-   Các thông số trên được áp dụng cho thép có sức bền là 45kg/mm2

Thiết bị chưa bao gồm dầu thủy lực

Khả năng đột:

-   Lực đột: 45 tấn

-   Khả năng đột (Đường kính x Chiều dày): Ø22x15mm, Ø40x8mm         

-   Chiều sâu họng đột:165mm

-   Hành trình đột max: 30mm

-   Chu kỳ đột: 37 lần/phút

-   Chiều cao làm việc đến khuôn: 1050mm

Khả năng cắt góc:

-   Lực cắt: 45 tấn

-   Cắt ở 90 độ: 75 x 75 x 6mm

-   Chiều cao làm việc: 1000mm

Khả năng cắt thẳng:

-   Khả năng cắt thanh dẹt (Chiều rộng x dầy): 300x10mm

-   Chiều dài dao cắt: 310mm

-   Chiều cao làm việc: 800mm

Khả năng cắt thanh:

-   Cắt thanh tròn: Ø30mm

-   Cắt thanh vuông: 25 x 25mm

-   Cắt U: 76mm*

-   Cắt dầm I: 76mm*

Khả năng cắt chữ V:

-   Cắt chữ nhật (RộngxDàixDày): 50,8 x 90 x 7mm

-   Cắt chữ V (CạnhxCạnhxDày): 90 x 90 x 8mm*

-   Chiều cao làm việc: 1050mm

Dụng cụ đặc biệt:

-   Khuôn chấn V đơn: 160 x 8mm*

-   Khuôn chấn V đa cạnh: 250 x 4mm*

-   Khuôn chấn góc: 65 x 8mm*

-   Cắt đầu ống: 63mm*

Thông số khác

-   Công suất động cơ: 5HP

-   Trọng lượng: 840kg

-   Kích thước máy: 1050 x 760 x 1490mm

Đồng bộ thiết bị gồm:

-   01 Dao cắt dẹt

-   01 dao cắt góc/thanh tròn/thanh vuông

-   01 dao cắt rãnh chữ nhật

-   01 chầy và cối đột 20mm

-   01 hộp đựng dụng cụ bao gồm:

01 súng bơm dầu

01 mỏ lết 250mm

01 tua vít (+)

01 tua vit (-)

01 bộ cờ lê lục lăng

Chú ý:

-   Dấu * là dụng cụ đặt thêm không đi kèm với máy

-   Các thông số trên được áp dụng cho thép có sức bền là 45kg/mm2

Thiết bị chưa bao gồm dầu thủy lực

Khả năng đột:

-   Lực đột: 45 tấn

-   Khả năng đột (Đường kính x Chiều dày): Ø22x15mm, Ø40x8mm         

-   Chiều sâu họng đột:165mm

-   Hành trình đột max: 30mm

-   Chu kỳ đột: 37 lần/phút

-   Chiều cao làm việc đến khuôn: 1050mm

Khả năng cắt góc:

-   Lực cắt: 45 tấn

-   Cắt ở 90 độ: 75 x 75 x 6mm

-   Chiều cao làm việc: 1000mm

Khả năng cắt thẳng:

-   Khả năng cắt thanh dẹt (Chiều rộng x dầy): 300x10mm

-   Chiều dài dao cắt: 310mm

-   Chiều cao làm việc: 800mm

Khả năng cắt thanh:

-   Cắt thanh tròn: Ø30mm

-   Cắt thanh vuông: 25 x 25mm

-   Cắt U: 76mm*

-   Cắt dầm I: 76mm*

Khả năng cắt chữ V:

-   Cắt chữ nhật (RộngxDàixDày): 50,8 x 90 x 7mm

-   Cắt chữ V (CạnhxCạnhxDày): 90 x 90 x 8mm*

-   Chiều cao làm việc: 1050mm

Dụng cụ đặc biệt:

-   Khuôn chấn V đơn: 160 x 8mm*

-   Khuôn chấn V đa cạnh: 250 x 4mm*

-   Khuôn chấn góc: 65 x 8mm*

-   Cắt đầu ống: 63mm*

Thông số khác

-   Công suất động cơ: 5HP

-   Trọng lượng: 840kg

-   Kích thước máy: 1050 x 760 x 1490mm

Đồng bộ thiết bị gồm:

-   01 Dao cắt dẹt

-   01 dao cắt góc/thanh tròn/thanh vuông

-   01 dao cắt rãnh chữ nhật

-   01 chầy và cối đột 20mm

-   01 hộp đựng dụng cụ bao gồm:

01 súng bơm dầu

01 mỏ lết 250mm

01 tua vít (+)

01 tua vit (-)

01 bộ cờ lê lục lăng

Chú ý:

-   Dấu * là dụng cụ đặt thêm không đi kèm với máy

-   Các thông số trên được áp dụng cho thép có sức bền là 45kg/mm2

Thiết bị chưa bao gồm dầu thủy lực