MÁY CÁN PHẲNG
MÁY CÁN PHẲNG MÁY CÁN PHẲNG MÁY CÁN PHẲNG

MÁY CÁN PHẲNG

Mã sản phẩm:

Tính năng nổi bật

电动调平机

    型号                A150                          B200                          C300

板材调平宽度

≤150mm

≤ 200mm

 300mm

板材调平厚度

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

减速传动结构

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

传动电机

 4kw  5.5kw

 5.5kw  7.5kw

 7.5kw 11kw

 

Hotline tư vấn miễn phí 0969 0133 33

电动调平机

    型号                A150                          B200                          C300

板材调平宽度

≤150mm

≤ 200mm

 300mm

板材调平厚度

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

减速传动结构

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

传动电机

 4kw  5.5kw

 5.5kw  7.5kw

 7.5kw 11kw

 

电动调平机

    型号                A150                          B200                          C300

板材调平宽度

≤150mm

≤ 200mm

 300mm

板材调平厚度

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

减速传动结构

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

传动电机

 4kw  5.5kw

 5.5kw  7.5kw

 7.5kw 11kw

 

电动调平机

    型号                A150                          B200                          C300

板材调平宽度

≤150mm

≤ 200mm

 300mm

板材调平厚度

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

 3-12mm (≤ 4-16mm)

减速传动结构

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

250(1:40) 350(1:40)

传动电机

 4kw  5.5kw

 5.5kw  7.5kw

 7.5kw 11kw