Hệ thống giá trị cốt lõi

* Khách hàng luôn được quan tâm hàng đầu

 

Trong Công ty, khách hàng là trọng tâm và luôn được quan tâm hàng đầu. Cán bộ, nhân viên và lãnh đạo MƯỜI THỊNH  không phân biệt bộ phận, vị trí đều có nghĩa vụ, trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng, mỗi ngày đều cố gắng làm tốt hơn.  

 

* Tôn trọng cá nhân

 

Cán bộ, nhân viên luôn được tạo cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản thân và thành công cùng Công ty. Luôn biết lắng nghe, chia sẻ và dành những lời khuyên cho đồng nghiệp của mình. Công bằng và bình đẳng trong mọi tình huống.

 

* Vui chơi hết sức, lao động hết mình

 

Luôn vui chơi hết sức và làm việc hết mình với trách nhiệm cao nhất có thể. Khi bạn cảm thấy không thể làm với trách nhiệm cao nhất, hãy thay đổi ngay hoặc dừng lại. Hãy lựa chọn công việc bạn đam mê nhất và chắc chắn bạn luôn được tạo điều kiện tốt nhất để có được điều này trong Công ty.

 

* Tinh thần tập thể

 

Có chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của Công ty. Không đố kỵ, nói xấu, dèm pha, bè phái. Giúp đỡ, tương trợ, quan tâm lẫn nhau, đối xử như anh em một nhà.

 

* Cải tiến và học hỏi không ngừng

 

Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Cải tiến và học hỏi liên tục để phát triển, tạo dựng thành công.